KARA ZA ZABICIE PSA Fundacja Centaurus
KARA ZA ZABICIE PSA Fundacja Centaurus

Podpisz petycję
Fundacji Centaurus!

Zwracamy się z prośbą o podpisanie poniższej petycji. Nie pozostań obojętny w chwilach kiedy Twój głos ma tak duże znaczenie. Możesz uratować setki istnień.
Dziękujemy za Twoją pomoc!Razem możemy więcej
Pomóż naszym podopiecznym.

Jeśli popierasz nasze działania, prosimy wesprzyj nas, abyśmy mogli razem więcej. przekaż dobrowolna darowiznę.

20zł
50zł
100zł
inna

Dziękujemy Państwu za każdą pomoc!


Fundacja Centaurus
ul. Wałbrzyska 6-8
52-314 Wrocław
Prezydent Miasta Wrocławia
Jacek Sutryk

Przedstawiciel Zwierząt w Urzędzie Miejskim Wrocławia
Kot Wrocek

Prośba o odwołanie zgody na imprezę masową
z pokazami pirotechnicznymiSzanowny Panie Prezydencie,
Drogi Wrocku,

w imieniu miłośników i obrońców praw zwierząt mieszkających we Wrocławiu, a także zwierząt rezydujących we wrocławskim ZOO, oraz wielu gatunków ptaków gniazdujących w Parku Szczytnickim oraz Biskupinie, apelujemy o odwołanie zgody na imprezę masową, która ma odbyć się 29 czerwca tego roku na Polach Marsowych.

Impreza planowana na 29 czerwca reklamowana jest jako największy w Europie pokaz pirotechniczny. W jej trakcie mają odbyć się dwa trzydziestominutowe pokazy. Pierwszy, nazwany „Armageddonem” przez organizatorów opisywany jest jako „wielka eksplozja”. Hałas, który będzie temu towarzyszył jest ogromnym zagrożeniem dla zwierząt z pobliskiego ZOO, a także ptaków, które właśnie w tym momencie mają swój okres lęgowy. Organizatorzy wszelkich pokazów pirotechnicznych, które odbywają się poza Sylwestrem i Nowym Rokiem, muszą mieć pozwolenie. Według ustawy z dnia 21 czerwca 2002 roku o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego, wojewoda może odmówić wydania pozwolenia na pokaz pirotechniczny, jeśli zagraża on środowisku. Punkt 2 natomiast jasno określa „Wojewoda cofa pozwolenie, jeżeli wnioskodawca stwarza zagrożenie dla obronności, bezpieczeństwa państwa, porządku publicznego lub środowiska” (Art. 17 pkt 2). Niewątpliwie tak właśnie jest w chwili, gdy hałas, na który zwierzęta są przecież szczególnie wrażliwe, wypłoszy ptaki z gniazd, co może przyczynić się do tego, że wiele piskląt po prostu się nie wykluje, bo jaja zostaną porzucone. Hałas sprawia, że ptaki wpadają w stany lękowe, zmieniają siedliska, składają mniej jaj. Jednym z prawowitych mieszkańców Parku Szczytnickiego jest dzięcioł zielonosiwy, który jest gatunkiem chronionym i wymienionym w Dyrektywie ptasiej. W parku żyją jerzyki objęte ścisłą ochroną gatunkową. Gatunkiem chronionym, występującym w parku, są również kowaliki. Ochrona tych niezwykle cennych gatunków to nie tylko zakaz zabijania i niszczenia ich siedlisk, ale przecież także ochrona przed płoszeniem, które w tym przypadku może mieć wyjątkowo katastrofalne skutki w postaci braku kolejnego, ptasiego pokolenia. Taki sam los czeka liczne, w tym również chronione gatunki ptaków zamieszkujące Biskupin. Nie możemy zapominać o zwierzętach mieszkających w ZOO. Na temat imprezy dla Radia Wrocław wypowiedział się sam dyrektor wrocławskiego ogrodu zoologicznego. Wspomina o wypadkach będących konsekwencją gwałtownego hałasu, jak np. złamanie nogi u antylopy. Wypadki, które mogą się zdarzyć w trakcie zapowiedzianych pokazów pirotechnicznych, a także stan psychiczny zwierząt już po samej imprezie, możemy jedynie sobie wyobrazić, a wyobrażenia te napawają nas przerażeniem. Próg bólu ludzkiego ucha wynosi 140 decybeli. Jak wszyscy dobrze wiemy, zwierzęce uszy są jeszcze bardziej wrażliwe. Szacuje się, że wybuch dużej petardy może wynosić nawet 160 decybeli. Wybuch wielu petard naraz, nieustannie w przeciągu trzydziestu minut będzie sprawiał zwierzętom fizyczny ból, a to według nas jest znęcaniem się nad zwierzętami i to ze szczególnym okrucieństwem.

Szanowny Panie Prezydencie, niejednokrotnie pokazał Pan, że troska o środowisko nie jest Panu obca. Urzędujący wraz z Panem w ratuszu kot Wrocek, przedstawiciel naszych braci mniejszych, jest przepięknym dowodem na to, że ma Pan również wielkie serce dla zwierząt. Jesteśmy przekonani, że gdyby Wrocek mógł, opowiedziałby się za naszą prośbą na rzecz wszystkich wrocławskich zwierząt – nie tylko kotów i psów, ale również ptaków z Parku Szczytnickiego i Biskupina oraz zwierząt rezydujących we wrocławskim ZOO. Wierzymy, że jest możliwość, by zakazać pokazów pirotechnicznych. W imieniu wszystkich zwierząt, w imieniu miłośników zwierząt domowych i dzikich, prosimy Pana, by zrobił Pan wszystko, aby ochronić nasze wspólne dobro, jakim jest środowisko. Prosimy, by ochronił pan wrocławskie ptaki i mieszkańców wrocławskiego zoo.

Funcacja Centaurus
Fundacja Centaurus

Fundacja Centaurus
ul. Wałbrzyska nr 6-8
52-314 Wroclaw

kontakt@centaurus.org.pl
tel. 518 569 487 lub 518 569 488
PKO BP 15 1020 5226 0000 6002 0220 0350

Swift/Bic: BPKOPLPW
IBAN: PL15102052260000600202200350

Dla wpłat zza granicy i wpłat stałych (Raiffeisen Bank):
PL36 1750 1064 0000 0000 2257 6747 (wpłaty w PLN)
PL17 1750 1064 0000 0000 2257 6798 (wpłaty w EUR)

Jeśli chcesz zostać szybko poinformowany o wyniku akcji - podaj w tytule wpłaty dodatkowo swój nr telefonu. Zadzwonimy lub otrzymasz sms!